Kinesisk Samtidskonst – Identitet och förvandling

Catalouge for the exhibition "Chinese contemporary art – Identity and Transformation". The Art Gallery at Bohusläns Museum in Uddevalla, Sweden. For further information about the artist and the exhibition please visit Bohusläns konsthall.

Participating artists:
Chen Changwei, Chen Qiji, Guo Peng, Lei Yan, Li Ji, Liu Lifen, Liu Deng, Luo Fei, Mao Xuhui, Shen Qin, Sun Guojuan, Tao Jin, Wu Yiqiang, Xue Tao, Zhang Qiongfei och Zhao Guanghui

People: Jonas Enqvist